TAŞERON İŞÇİLERİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TALEBİMİZİ YARGIYA TAŞIYORUZ

Taşeron İşçi konusuyla ilgili yapmış olduğumuz tüm girişimlere rağmen hükümet yeniden temizlik ihalesine çıkarak yine örgütsüz çalıştırmak, insanları açlığa mahkum etmek ve işçinin sömürülmesi için yanlış adım atmaya devam ediyor.
 
Taşeronlaşmaya karşı sokaklarda olmamıza rağmen hükümet yasal olmayan adımlar atıyor. Biz bu sistemsizliğe, düzene sessiz ve duyarsız kalacak değiliz. İşten durdurulan ve hademe hizmetleri gören üyelerimiz dururken ve içinde bulundukları durum göz ardı edilirken ihale yolu ile istihdam yapılması çalışma yasalarıyla bağdaşmamaktadır. Yeni işçi istihdam edemeyeceklerini bilmeleri gerekmektedir.
 
Bu sebeple ekteki belgelerle Taşeron İşçilerin Toplu İş Sözleşmesi talebimizi yargıya taşıyoruz.
Yasal olan eylem hakkımızı da sonuna kadar kullanacağız.
 
KAMU-İŞ Basın Bürosu