TARİHÇE

KKTC Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Kurucu başkan Hüseyin Alasya başkanlığında 6 Aralık 1988’de kurulmuştur.
Kamu – İş kolay kurulmamıştır. O günün ideolojik sendikal şartlarında, Kamu – İş’in kurulmasının zorunlu bir ihtiyaç olduğuna inanan, bir grup arkadaş, kendi imkânları ile örgütlenme çalışmalarını başlatmıştır. KKTC sınırları dâhilinde, tüm işyerlerini dolaşılmış,  görüş ve düşünceler anlatılmıştır. Düşüncelere var olan destek ve güven tespit edildiği anda, örgütlenme başlamıştır. Bir yandan örgütlenirken, öte yandan yeni toplu iş sözleşmesi teklifleri hazırlanmıştır. Akabinde sendikalar mukayyitliğine, kamu – iş kurucu üyelerinin imzasıyla, tescil başvurusunda bulunulmuştur. 6 Aralık 1988 tarihinde, Kamu – İş’in kuruluşu resmen gerçekleşmiştir.
Sendikanın tescili akabinde toplu iş sözleşmesi yetki talebi için ilgili mercilere başvurular yapılmıştır. Bu talep kabul edilerek devlette “toplu iş sözleşmesi” için yetkili sendika ilan edilmiştir.
Kısa bir süre sonra Kamu-İş 3580 üye ile en çok üyeye sahip sosyal sigortalar, ihtiyat sandığı ve asgari ücret saptama komisyonlarında söz sahibi bir sendika düzeyine gelmiştir.
Karşılaşılan engelleri aşmak için, Hür – İş (hür işçi sendikaları federasyonu)nun kurulmasına karar verilmiştir. Önce Kamu – İş ile İlk – Sen (ilkokul öğretmenler sendikası) olarak HÜR–İŞ’i oluşturulmuş ve tescil başvurusu sendikalar mukayyitliğince 7 Ekim 1993 tarihinde onaylanmıştır. Daha sonra DAÜ – PER – SEN Sendikası da HÜR–İŞ’e katılmıştır.
HÜR–İŞ’in oluşumu ile, bir yandan ihtiyat sandığı, sosyal sigortalar ve asgari ücret komisyonlarında, temsiliyet hakkı doğmuştur.
Öte yandan, uluslararası temsiliyet olanağı sağlanmıştır.
5 şubat 1994’de “Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu”nun kuruluşuna katılarak HÜR–İŞ olarak kurucu üyeler arasında yer almıştır.
1994’de, Kamu–İş olarak toplu sözleşme yetki referandumu büyük bir çoğunlukla kazanılmıştır.
Akabinde HÜR–İŞ olarak, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk–İş) üyeliği başvurusunda bulunulmuştur.
Büyük bir mücadele sonucunda, 13 Kasım 1995’de HÜR–İŞ’in üyeliği, Türk–İş genel kurulunda onaylanmıştır.