SERBEST LİMAN’DA BOZULAN İŞ BARIŞINA KARŞI UYARI GREVİ

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Yönetimdeki yetki karmaşası çözülüp iş barışı sağlanamazsa bugün yaptığımız uyarı grevi önümüzdeki hafta süresiz greve döner” dedi.

SERBEST LİMAN’DA BOZULAN
İŞ BARIŞINA KARŞI UYARI GREVİ
Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Gazimağusa Serbest Bölge ve Liman Müdürlüğü’nde bir günlük uyarı grevine gitti. Grevle ilgili Serbest Liman’da basın açıklaması yapan Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Yönetim Kurulu Başkanı ile Müdür arasındaki yetki karmaşası Serbest Liman’da iş barışını bozmuştur. İlgili Bakan ya da hükümet sorunu çözemezse bugün yaptığımız uyarı grevi önümüzdeki hafta süresiz grev olarak devam edecek” dedi.

YETKİ KARMAŞASINA SON VERİN
Serdaroğlu, şu açıklamayı yaptı: “Bugün Serbest Liman Başkanlığı’nda olmamızın sebebi herhangi bir hak gaspı değildir, tamamen iş barışının ve çalışma huzurunun bozulmasından dolayı buradayız. Bunun sebebi de Yönetim Kurulu Başkanı ile Müdür arasındaki yetki karmaşasından dolayı personelimiz ciddi anlamda huzursuz olmasıdır. Personelimiz ne şekilde hizmet vereceklerini bilememektedirler. Bu yetki karmaşasına bir son vermeleri lazımdır.

YILLARDIR BÖYLE GREV OLMAMIŞTI
Çünkü serbest limanın yasasında kimlerin ne şekilde yetkili olduğu düzenlenmektedir.  Bizim yapmış olduğumuz temaslara rağmen bu yetki karmaşası çözülememiştir. Herkes kendine göre yasayı yorumlamaktadır. Yetki kimdedir diye tartışmalar yaşanmaktadır. Bu sebeple yıllardan beridir serbest limanda olmayan bir greve imza atıyoruz. Dikkatinizi çekmek isterim ki biz bu mücadeleyi başlatırken bakanlığa da bununla ilgili biran önce meseleyi çözmeleri ve hizmet vermeye başlamaları konusunda uyarılar yapmamıza rağmen, basında da gördük ki ortada bir sürü yolsuzluk iddiaları, para bağışlama iddiaları, rüşvet iddiaları var.  Biz artık bu tarzda iddiaları duymaktan toplum olarak usandık.

PEŞKEŞ Mİ ÇEKİLMEK İSTENİYOR?
Basından izliyoruz. Bugün kaynak yok diye sürekli ekranlarda söylemlerde bulunan hükümet yetkilileri meğerse bağışlar yapıyormuş. Bu iddialar gerçekse vatandaş artık bilmek istiyor. Bir an önce bu iddiaların ortaya çıkması için Sayıştay’ı göreve çağırıyoruz. Bu söylemler çalışanları da zan altında bırakıyor. Kurum ve kuruluşlar bu şekilde idare edilemez. Bu şekilde idare edildiği sürece ileride bu kurumun belki de birilerine peşkeş çekilmesi konuşulacak. Acaba bu mu plan ?

HUZURSUZLUĞU BİTİRMEK KİMİN GÖREVİ?
Burada bir huzursuzluk var ve kendileri de bunu ifade ediyorlar. O zaman bir huzursuzluk varsa bunun kimlerden kaynaklandığını bulmak sendikanın ve çalışanların görevi değil, bakanlığın ve hükümetin görevidir. Bugün burada olan bir günlük uyarı greviydi. Mesai bitiminde uyarı grevimiz sonlanacaktır. Yarın kendilerine bununla ilgili fırsat veriyoruz. Görüşsünler, birbirleriyle anlaşsınlar. Ne yapacaklarına karar versinler. Herhangi bir olumlu ve somut adım atılmaması halinde önümüzdeki hafta süresiz grevler dahil her türlü eylem hakkımızı kullanacağız.
 
Ahmet Serdaroğlu
Kamu-İş Genel Başkanı