HÜKÜMET SENDİKALAR İLE UZLAŞTI

Sendikaların talepleri doğrultusunda üç gündür Tarım ve Doğal Kaynaklar bakanı Dursun Oğuz ile yapılan görüşmelerle ilgili uzlaşı çalışanların lehine sonuçlanmıştır. 47/2010 sayılı yasa (Göç Yasası) ile işe girenlerin maaşlarında iyileştirme, tüm çalışanları ilgilendiren vergi dilimleri ve kişisel muafiyetlerin düzenlenmesi için yapılacak yasal düzenlemeler konusunda mutabakat sağlanmıştır. Sağlanan uzlaşı çerçevesinde pazartesi günü Başbakan Ünal Üstel ile sendikalar arasında protokol imzalanacaktır.