HÜR-İŞ FEDERASYONU, ASGARİ ÜCRET SAPTAMA KOMİSYONUNU TOPLANTIYA ÇAĞIRDIÖzel sektör çalışanlarının açlık sınırı altında yaşadığı, yeni zamlar ve dövizdeki yükselişinin artarak devam ettiği günümüzde asgari ücretle çalışanlar aldıkları ücret ile temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz duruma gelmişlerdir. Bu duruma son vermek ve çalışanların emeğinin karşılığını almasını sağlamak sorumluluğumuzdur. 1 Şubat 2021 tarihinde brüt 4400TL, net 3828 TL olarak belirlenen asgari ücret erimiştir, emekçileri açlığa mahkum etmiştir.
               
Bu nedenle 22/1975 sayılı Asgari Ücret Yasası’nın 8. Maddesine göre çalışanları Asgari Ücret Saptama Komisyonunda temsil eden Hür-İş Federasyonu olarak Asgari Ücretler Yasası’nın 9. Maddesinin verdiği yetkiye dayanarak yeni asgari ücretin belirlenmesi için yasal süre içinde Asgari Ücret Saptama Komisyonunun toplantıya çağrılmasını talep ederiz.
               
Hür-İş Federasyonu olarak, yasal mevzuat gereğince 28 Haziran 2021 tarihinde Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun toplantıya çağrılmasını Hür-İş Federasyonu olarak resmen talep etmiş bulunuyoruz. Kamuoyuna duyurulur.

AHMET SERDAROĞLU
GENEL BAŞKAN VEKİLİ